סיכום פרוטוקולי ועד הנהלה אגודה - 03-12-19 וועד מקומי 03-12-19

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום פרוטוקול ישיבת הנהלה אגודה - 4 - 02.12

סיכום פרוטוקול ועד מקומי - מס 4 - 02-12-19

שלום לכולם, מצ"ב סיכום פרוטוקולי ועד אגודה מתאריך 02-12-19 וסיכום פרוטוקול ועד מקומי מתאריך 02-12-19. עיונכם. בברכה.