עדכון תקופתי לתושבים -רבעון שני 2018

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

‏‏עדכון תושבים רבעון שני 2018 -

ממשיכים לצמוח -

מצורף קובץ עדכונים : קליטה , בינוי פיתוח ופרוייקטים, מינהלה, תרבות חינוך וקהילה.

לעיונכם

בברכה

מזכירות אשכולות