סיכום ישיבות ועד אגודה וועד מקומי - 18/10/22

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום פרוטוקול - ישיבת ועד מקומי -מס 8 - 18-10-22

סיכום פרוטוקול - ישיבת ועד אגודה -מס 8 - 18-10-22

שלום רב, מצ"ב סיכום ישיבות וועד אגודה וועד מקומי, עיונכםן. בברכת נעשה ונצליח.