בחירות לנציג היישוב במועצה

ועד הנהלה • כניסות

טפסים להגשת מועמדות לבחירות למועצה ניתן לקבל אצל רונית גמליאל 054-7886793

את המועמדות יש להגיש בתאריכים 26/9/18 בין השעות 09:00 – 11:00 לפנה"צ
ובתאריך 27/9/18 בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב במשרדי מנכ"ל המועצה.
בימים אלו המועצה תהיה פתוחה לקבלת החומר בלבד.