סיכום ישיבת ועד מקומי - 10-01-22

ועד הנהלה • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום פרוטוקול ועד מקומי -3 - 10.01

שלום רב, מצ"ב סיכום ישיבת ועד מקומי שנערכה ב-10-01-22. בברכת נעשה ונצליח. ועד מקומי